Krátká historie nejen pracovního oblečení

Oblečení bylo ve všech dobách projevem kultury národa a symbolem postavení jednotlivce ve společnosti.

Oblečení nejen že přispívalo k odlišení postavení, čím nižší postavení člověk zaujímal, tím jednodušší oblečení nosil. Celý vývoj oblékání je ale nerozlučně spjatý s módou, která byla ovlivněna a inspirována společenskými událostmi, touhou po změně a hledáním měřítek při určení dobového ideálu krásy.

Hodnota oblečení byla v minulých dobách na předních místech. Ve středověku byly šaty majetkem a často i investicí, neboť se oblečení zhotovovalo z nákladných materiálů a zdobilo se zlatem a drahokamy. Otázky módy ve vztahu k oblečení se vždy týkaly jen nejbohatších vrtev, protože měly dostatek prostředků a určité kulturní povědomí.

Níže postavení lidé měli oděv hlavně pro praktické využití a jeho podoba byla ovlivněna zvykem, tradicemi, folklórem, a módní prvky se v něm objevovaly jen v transponované podobě.

Samozřejmě lze v každé době vystopovat vliv módy i na pracovní oděvy, a opačně z některých typicky pracovních oděvů se staly módní ikony - džínsy, honácké kalhoty z modrého denimu, původně určeného na výrobu stanů.

Současný vývoj oděvního průmyslu ovlivňuje rychlost proměn módy. Dnešní oděv stárne mnohem dřív po stránce módní než po stránce funkční ve smyslu preciznosti vypracování a kvality materiálů a technické dokonalosti - nemačkavosti, stálosti barev a snadnosti údržby.